Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.1
ze dne 14.04.2010

ke změnám rozpočtu k 30. 4. 2010

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 20 - 24

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 4. 2010 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19. 5. 2010

Tisk Export článku do PDF