Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.1
ze dne 29.11.2010

ke změnám rozpočtu k 30. 11. 2010

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 103 - 126

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 11. 2010 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 15. 12. 2010

Tisk Export článku do PDF