Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.43
ze dne 25.11.2009

ke změnám rozpočtu k 30. 11. 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 121 - 130

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 11. 2009 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 16. 12. 2009

Tisk Export článku do PDF