Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.57
ze dne 18.01.2010

ke změnám rozpočtu k 28. 2. 2010

Rada MČ

I. SCHVALUJE
opatření č. 1

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 28. 2. 2010 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. 1. 2010

Tisk Export článku do PDF