Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.26
ze dne 27.07.2010

ke stavu zakázky – oprava komunikace Opuková

Rada MČ

I. UKLÁDÁ
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy informovat RMČ o stavu zakázky. Dokončení realizace nejpozději do konce září 2010.

Tisk Export článku do PDF