Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.44
ze dne 20.09.2010

ke stavebním úpravám vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 – 1145 - prodloužení termínu dokončení staveb, vyhodnocení HMG, návrh slevy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodloužení termínu dokončení staveb, vyhodnocení HMG, návrh slevy „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s prodloužením termínu dokončení v těchto termínech:

Dokončení objektů Makovského 1222 - 1227, Makovského 1140 - 1145 od 2. NP včetně vchodů z ul. Socháňova, terénních úprav a parkovacích stání v  ul. Socháňova, včetně vnitřních nebytových prostor v 1.NP, kromě sadových úprav v ul. Socháňova do 29. 9. 2010

Dokončení Služebny městské policie v 1. NP Makovského 1140 - 1145 vč. přístupu z pasáže z ul. Socháňovy do 10. 10. 2010

Dokončení prostor pro sociální odbor v1 .NP Makovského 1140 - 1145 do 15. 10. 2010

Kompletní dokončení celé stavby se týká pouze venkovních pasáží, ramp, schodišť, TU, kontejnerových stání a sadových úprav z ul. |Makovského do 4. 11. 2010

III. SOUHLASÍ
sjednat se zhotovitelem jednorázovou slevu 1200 000 Kč na každý objekt a provést výmalbu a nátěry schodišť v obou objektech v hodnotě 840 840 Kč bez DPH celkem jako kompenzaci za ztížené podmínky nájemníkům

IV. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku smlouvy

Tisk Export článku do PDF