Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.32
ze dne 02.06.2010

ke stavební úpravě - zádveří bytu č. 12 Bazovského 1120/1

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemce bytu v Bazovského 1120/1, Praha – Řepy, o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování zádveří a přičlenění části společného prostoru domu k bytové jednotce

II. SCHVALUJE
žádost paní XY o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování zádveří a přičlenění části společného prostoru domu Bazovského 1120/1 k bytové jednotce (na náklady žadatele) a udělení výjimky z usnesení RMČ č. 26.32 ze dne 21. 1. 2008

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF