Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.16
ze dne 18.11.2010

ke stanovisku k parkovištím

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předloženou žádost o stanovisko

II. NESCHVALUJE
zřízení hlídaných parkovišť ze současných nehlídaných parkovišť na pozemcích hl. m. Prahy parcelní číslo KN 2136, KN 342/1, KN 1241/35

III. POVĚŘUJE
OŽPD zasláním kopie usnesení panu XY

Tisk Export článku do PDF