Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.5
ze dne 09.11.2011

ke stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2012

Rada MČ

I. STANOVUJE
obřadní síň v 1. patře Úřadu městské části Praha 17, Žalanského  291/12, Praha 6 - Řepy jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 s účinností od 10. 11. 2011. Dny a dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2012 v době od 10:00 do 13:20 hodin, v níže uvedených termínech:     

Leden: pátek 13. a 27., únor: pátek 10. a 24., březen: pátek 09. a 23.,
duben: pátek 06. a 20. květen: pátek 04. a 18., červen: pátek 01. a 22. a 29.,
červenec: pátek 13. a 27., srpen: pátek 10. a 24., září: pátek 07. a 21.,
říjen: pátek 05. a 19., listopad: pátek 02. a 16., prosinec: 07. a 14.   

II. UKLÁDÁ
OOS zajistit prostřednictvím matriky manželství a webové stránky ÚMČ Praha 17 informování zájemců o uzavření manželství v určené obřadní místnosti a o dnech a době pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2012

Tisk Export článku do PDF