Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.12
ze dne 11.05.2011

ke stanovení jednorázové ceny za omezení užívání nemovitostí při inženýrských sítí (vč. přeložek) – věcná břemena

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh částky za jednorázovou cenu za omezení užívání nemovitostí při umístění inženýrských sítí (včetně přeložek) do obecních komunikačních staveb a pozemků a to i plošného charakteru
 
II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 8.12 ze dne 26. 3. 2007 v bodě II. odstavec 2)

III. SCHVALUJE
změnu usnesení RMČ č. 8.12 ze dne 26. 3. 2007 v bodě II. odstavec 2) takto: jednorázovou cenu za omezení užívání nemovitostí při umístění inženýrských sítí, včetně přeložek, do obecních komunikačních staveb a pozemků a to i plošného charakteru (vjezdy, výtahy, sloupy, schody, apod.) – věcná břemena, ve výši 250, - Kč/m, nejméně však 6.000,- Kč bez DPH.
    
IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF