Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.6
ze dne 27.04.2011

ke spolupráci s komoditní burzou při výběru dodavatele energií

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
dílčí informaci o možnosti spolupráce s Českomoravskou komoditní burzou Kladno (ČMKBK) a dalšími komoditními burzami při výběru dodavatelů energií.

II. UKLÁDÁ
tajemníkovi úřadu Ing. L. Němejcovi
-    jednat s ČMKBK a dalšími komoditními burzami o podmínkách spolupráce při výběru dodavatelů energií a zabezpečit přípravu formálních náležitostí
-    jednat s řediteli organizací zřizovaných, nebo vlastněných MČ Praha 17 o společném postupu výběru dodavatele energií

III. ZMOCŇUJE
starostku Bc. Jitku Synkovou k uzavření příslušných dohod a formalit.

Tisk Export článku do PDF