Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.7
ze dne 06.01.2010

ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada MČ

I. PROJEDNALA
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku kabelů dopravních podniků na pozemcích č. parc. 1293/166, 1293/167, 2231 a 1293/199 k. ú. Řepy v rámci nucené překládky při realizaci akce „Úprava vstupního podlaží a fasád domů Makovského 1140 - 1145 a 1222 - 1227“

II. SOUHLASÍ
s předloženou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF