Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.1
ze dne 29.06.2011

ke smlouvě o provedení uměleckého vystoupení – adventní koncert dne 11. 12. 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
uzavření smlouvy o provedení uměleckého vystoupení – adventní koncert dne 11. 12. 2011
 
II. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy o provedení uměleckého vystoupení – adventní koncert dne 11. 12. 2011. Výše předpokládaného finančního objemu: 10 000, - Kč.  
      
III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF