Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.2
ze dne 26.10.2009

ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost – Přemístění kapličky při ul. Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předloženou smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost – Přemístění kapličky při ul. Karlovarská

II. SOUHLASÍ
s předloženou smlouvou a pověřuje paní starostku Jitku Synkovou podpisem této smlouvy

III. UKLÁDÁ
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF