Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.9
ze dne 14.04.2010

ke smlouvě o dílo s vítězem výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace

Rada MČ

I. SCHVALUJE
výsledek výběrového řízení

II. SCHVALUJE
návrh smlouvy o dílo

III. SCHVALUJE
navýšení rozpočtu o 100. 000, - Kč v kapitole 2212 - silnice, položka 5169 - projekty k opravám silnic

IV. POVĚŘUJE
paní starostku  podpisem smlouvy o dílo

V. UKLÁDÁ
další realizaci OŽPD

Tisk Export článku do PDF