Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.7
ze dne 22.03.2010

ke smlouvě o dílo s vítězem výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace

Rada MČ

I. SCHVALUJE
výsledek výběrového řízení

II. SCHVALUJE
návrh smlouvy o dílo

III. POVĚŘUJE
paní starostku  podpisem smlouvy o dílo

IV. UKLÁDÁ
další realizaci OŽPD

Tisk Export článku do PDF