Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.3
ze dne 30.09.2009

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dětského hřiště před domem Nevanova 1047 - 1049 v Praze - Řepích“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený návrh smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a firmou Lubomír Straka - FLORA SERVIS, celková cena díla (včetně DPH) 180.342,- Kč.

II.    SOUHLASÍ

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem předmětné smlouvy o dílo, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF