Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.6
ze dne 24.10.2011

ke složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2011.; k metodickému pokynu k inventarizaci majetku a závazků m. č. Praha 17 k 31. 12. 2011

Rada MČ

I. PRIOJEDNALA
návrh složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2011 a návrh metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2011

II. SCHVALUJE
návrh složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2011 a návrh metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2011

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF