Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.19
ze dne 26.10.2009

ke složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2009; K metodickému pokynu k inventarizaci majetku a závazků m. č. Praha 17 k 31. 12. 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2009 a návrh metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2009

II. SCHVALUJE
návrh složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2009 a návrh metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2009

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF