Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.4
ze dne 25.08.2010

ke slavnostní světelné vánoční výzdobě pro MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Slavnostní světelná vánoční výzdoba pro MČ Praha 17“

II. SOUHLASÍ
s vyhlášením výzvy a ukládá odboru KS zajistit a provést výběr nejvhodnějšího dodavatele

III. ZMOCŇUJE
starostku podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem

Tisk Export článku do PDF