Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.3
ze dne 27.07.2010

ke schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace v důsledku řešení havárie na ZŠ genpor. F. Peřiny, Socháňova 1139, 163 00 Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
havarijní situaci na ZŠ genpor. F. Peřiny a její řešení

II. SCHVALUJE
poskytnutí účelové dotace z fondu obnovy majetku MČ Praha 17 ve výši 1 099 600,- Kč

III. UKLÁDÁ
OŠK realizaci akce, ekonomickému odboru provést rozpočtové opatření

Tisk Export článku do PDF