Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.48
ze dne 14.06.2010

ke schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace v důsledku řešení havarijní situace na MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 163 00 Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
havarijní situaci na MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 163 00 Praha 6 - Řepy a její řešení s výběrovým řízením

II. SCHVALUJE
poskytnutí účelové dotace ve výši 1 625 149,- Kč z fondu obnovy majetku MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
OŠK zajištění realizaci akce ve spolupráci s ředitelkou MŠ, ekonomickému odboru provést rozpočtové opatření

Tisk Export článku do PDF