Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.39
ze dne 05.09.2011

ke schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ Jana Wericha

Rada MČ

I. VZALA NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha a důvodovou zprávu.

II. SOUHLASÍ
s navýšením počtu žáků na 31 v jedné třídě ZŠ Jana Wericha pro školní rok 2011/2012

III. UKLÁDÁ
OŠK informovat ředitelku ZŠ Jana Wericha

Tisk Export článku do PDF