Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 93.3
ze dne 14.07.2010

ke schválení výjimky z počtu dětí na mateřských školách MČ Prahy 17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu 

II. SOUHLASÍ
s navýšením počtů dětí v pro školní rok 2010/2011 na 26 dětí na třídu v 6 třídách Mateřské školy Laudova se speciálními třídami

III. SOUHLASÍ
s navýšením počtů dětí v pro školní rok 2010/2011 na 25 dětí na třídu ve 4 třídách a 26 v pěti třídách MŠ Socháňova

IV. SOUHLASÍ
s navýšením počtů dětí v pro školní rok 2010/2011 na 26 dětí na třídu ve 4 třídách MŠ Pastelka

V. SOUHLASÍ
s navýšením počtů dětí v pro školní rok 2010/2011 na 26 dětí na třídu v 8 třídách MŠ Bendova

VI. UKLÁDÁ
OŠK informovat ředitelky mateřských škol

Tisk Export článku do PDF