Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.37
ze dne 04.01.2012

ke schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Optimis s. r. o.

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s předloženým návrhem smlouvy

II. SCHVALUJE,
při výkonu působnosti valné hromady společnosti OPTIMIS s. r. o.,  smlouvu o výkonu funkce jednatele pro p. Pavla Maxu s účinností od 1. 1. 2012.

Tisk Export článku do PDF