Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.13
ze dne 13.06.2011

ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádosti ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů na Výtisk almanachu školy a pokrytí dalších nákladů spojených s 25. výročím založení školy:

Albra spol. s. r. o. – Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly                                         1 000, - Kč
Autosalón Klokočka Centrum a. s., Borského 876, 152 00 Praha 5            10 000, - Kč

Tisk Export článku do PDF