Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.19
ze dne 06.12.2010

ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádosti ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí věcných darů:

-    5ks radiomagnetofonů s CD Sony v hodnotě 12 000,- Kč
-    1ks televize Grundig Vision v hodnotě 9 905,- Kč
-    1ks DVD přehrávače Panasonic hodnotě 1 375,- KČ

od Klubu přátel základní školy Socháňova, Socháňova 1139, 163 00 Praha 6

Tisk Export článku do PDF