Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.44
ze dne 10.05.2010

ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí peněžitého daru 20 000,- Kč na překlad učebnic do Braillova písma pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Tisk Export článku do PDF