Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.4
ze dne 06.10.2010

ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6, Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 - Řepy o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů MŠ Socháňova, Socháňova  23/1176, Praha 6 - Řepy:
1. divadlo Interbubak Classic  v hodnotě 13 798,- Kč od firmy BESY CO, s. r. o
2. reflexní vesty 50ks v hodnotě 2 250,- Kč od firmy LK Servis

Tisk Export článku do PDF