Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.16
ze dne 10.03.2010

ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6, Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 - Řepy o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorského daru v hodnotě 5 000,- Kč MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 - Řepy

Tisk Export článku do PDF