Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.8
ze dne 29.06.2011

ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6- Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6 - Řepy o schválení přijetí sponzorských darů

II. SCHVALUJE
přijetí peněžitého sponzorského daru od firmy BESY CO spol. s. r. o. – balanční dráhu v hodnotě 7 500, - Kč.

Tisk Export článku do PDF