Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.5
ze dne 06.10.2010

ke schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123 , Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Bendova, Bendova  1/1123, Praha 6 – Řepy o schválení přijetí sponzorských darů

II. SCHVALUJE
přijetí věcného sponzorského daru – fotoaparátu NIKON COOLPIX L 19 od firmy OK POINT s. r. o.

Tisk Export článku do PDF