Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.45
ze dne 24.02.2010

ke schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, 163 00 Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Bendova, Bendova 1/1123, 163 00 Praha 6 - Řepy o schválení přijetí sponzorských darů

II. SCHVALUJE
přijetí věcného sponzorského daru od Klubu rodičů v hodnotě 60 378,- Kč pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, 163 00 Praha 6- Řepy

Tisk Export článku do PDF