Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.60
ze dne 13.06.2011

ke koncepci umístění laviček v Řepích

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost Odboru životního prostředí ze dne 6. června 2011 o prodloužení termínu splnění úkolu, uloženého Radou MČ Praha 17 dne 17. 3. 2011, bod 11.55

II. SOUHLASÍ
s předložením uceleného materiálu v náhradním termínu do 31. 8. 2011.

Tisk Export článku do PDF