Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.11
ze dne 11.04.2011

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení  

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF