Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.18
ze dne 14.04.2010

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, Praha 6 – Řepy “

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení 

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF