Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.15
ze dne 25.11.2009

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení "Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1140 - 1145, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky "Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1140 - 1145, Praha 6 - Řepy"

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF