Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.24
ze dne 29.06.2011

ke jmenování do funkce ředitelky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 Mgr. Josefa Brynycha

II. JMENUJE
do funkce ředitelky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 Mgr. Jarmilu Pavlišovou na dobu určitou od 18. 7. 2011 do 31. 12. 2011 v rozsahu 0,2 pracovního úvazku.

III. UKLÁDÁ
OŠK a personálnímu odboru zúřadovat jmenovací agendu

Tisk Export článku do PDF