Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.3
ze dne 13.07.2011

k zasklení lodžií nebytových prostorů MČ ve Španielově čp. 1280

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zasklení lodžií nebytových prostor MČ ve Španielově čp. 1280 v rámci probíhající rekonstrukce objektu

II. SCHVALUJE
zasklení lodžií nebytových prostor MČ ve Španielově čp. 1280, v počtu 8, při ceně 19.700, - Kč (bez DPH) za jedno zasklení,

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF