Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.4
ze dne 05.11.2012

k záměru změny organizační struktury KS Průhon

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu

II. SCHVALUJE
záměr změny organizační struktury KS Průhon

III. UKLÁDÁ
OŠK ve spolupráci s tajemníkem a právníkem ÚMČ Prahy 17 přípravu materiálu pro tuto změnu do ZMČ Prahy 17

Tisk Export článku do PDF