Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.18
ze dne 13.07.2011

k záměru vybudování dětského hřiště FIALKA v lokalitě Praha – Řepy v ulici Na Fialce I

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr vybudování dětského hřiště Fialka v lokalitě Praha – Řepy, Na Fialce I a podmínky vybudování  

II. SOUHLASÍ
se záměrem vybudování dětského hřiště Fialka v lokalitě Praha – Řepy, Na Fialce I

III. UKLÁDÁ
OSOM zajistit potřebné kroky k zahájení realizace záměru,
OŽPD zajistit potřebné kroky a pokračovat v realizaci záměru

Náklady na realizaci dětského hřiště Fialka budou hrazeny z kapitoly 2 Městská infrastruktura § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Tisk Export článku do PDF