Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.9
ze dne 11.04.2011

k záměru sloučení Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 se ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Rada MČ

I. VZALA NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu k záměru sloučení Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 se ZŠ genpor. Fr. Peřiny

II. SCHVALUJE
záměr sloučení Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 se  ZŠ genpor. Fr. Peřiny jako nástupnické organizace k 1. 1. 2012

III. UKLÁDÁ
starostce MČ P17 Bc. Jitce Synkové předložit záměr sloučení Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 se ZŠ genpor. Fr. Peřiny Zastupitelstvu MČ P17

Tisk Export článku do PDF