Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.9
ze dne 27.04.2011

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Jiránkova 1138/2, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, se sídlem Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy ve výši 500 000, - Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF