Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.4
ze dne 18.11.2010

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Galandova 1243 - 1246, Galandova 1243/23, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Galandova 1243 - 1246, se sídlem Galandova 1243/23, Praha 6 - Řepy ve výši 200 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s. r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF