Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.7
ze dne 30.03.2011

k žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290, Španielova 1288, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 - Řepy ve výši 500 000, - Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF