Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.62
ze dne 07.12.2009

k žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239-1242, Galandova 1239, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242, se sídlem Galandova 1239, Praha 6 - Řepy ve výši 1 500 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF