Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.48
ze dne 02.06.2010

k žádosti právní zástupkyně XY ve věci vyklizení bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1157 Vondroušova ulice, v Praze 6 – Řepích a o udělení souhlasu s místem podnikatelského subjektu v předmětném bytě

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost právní zástupkyně manž. XY, XY, ve věci:
- termínu vyklizení bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1157 Vondroušova ulice Praha 6 - Řepy s možností zvýšeného nájemného
- o udělení souhlasu s místem podnikatelského subjektu v předmětném bytě o vel. 1+k.k. v domě čp. 1157 Vondroušova ulice Praha 6 – Řepy

II. SCHVALUJE
termín předání vyklizeného bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1157 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy, majiteli - městské části Praha 17 nejpozději do 31. 12. 2010.

III. SCHVALUJE
zvýšení poplatku za užívání bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1157 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy za 1 m2/ měsíc na částku 212, - Kč/m2/měsíc, který bude předepisován k úhradě od měsíce 6/2010. K této částce bude připočítán příslušný poplatek za služby

IV. ZAMÍTÁ
udělení souhlasu s místem podnikatelského subjektu v bytě o vel. 1+k.k. v domě čp. 1157, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF