Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.18
ze dne 14.02.2011

k žádosti paní XY, Žufanova 1099, Praha 6 - Řepy o splátkový kalendář

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Žufanova 1099, Praha 6 – Řepy o schválení splátkového kalendáře na dlužnou pohledávku za byt v domě čp. 1099, Žufanova ulice, Praze 6 – Řepích, který odevzdala městské části.

II. SCHVALUJE
uzavření nové splátkové dohody s paní XY se správní firmou Optimis na dlužnou pohledávku v celkové výši 99.937, - Kč (59.406, - Kč dluh za nájem vč. vyúčtování služeb a 40.531, - Kč činí PZP k této výši dluhu)  na období 49 měsíců, při výši splátky 2.000, - Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek. Splátka bude zaplacena po uplynutí 3 měsíců od schválení usnesení RMČ. V případě nedodržení splátkové dohody bude MČ Praha 17 podána žaloba na zaplacení dlužné pohledávky za byt v domě čp. 1099 v Žufanově ulici v Praze Řepích proti paní XY, bývalé nájemkyni předmětného bytu, který byl odevzdán městské části Praha 17.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF