Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.28
ze dne 21.09.2011

k žádosti paní XY, Žufanova 1093, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a ponechání bydlení v bytě o velikosti 2+k.k., ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Praze 6 – Řepích

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o schválení splátkového kalendáře na delší období než 12 měsíců a ponechání bydlení v bytě o velikosti 2+k.k., v 6. podlaží domu čp. 1093, v ul. Žufanova, v Praze 6 – Řepích.

II. SCHVALUJE
uzavření splátkové dohody paní XY, bytem Žufanova 1093 se správní firmou Optimis na dlužnou pohledávku na období 40 měsíců, při výši splátky 2.000, - Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek.

III. SCHVALUJE
ponechat bydlet paní XY v bytě v domě čp. 1093 Žufanova ulice v Praze 6 – Řepy po skončení nájemní smlouvy za podmínky dodržování splátkové dohody a řádného hrazení nájemného, tedy že nevznikne nový dluh. V opačném případě podat žalobu na vyklizení bytu v domě čp. 1093, Žufanova ulice proti paní XY, bytem Žufanova 1093, Praha 6 - Řepy. V případě úplného doplacení dluhu má paní XY možnost, nevzniknou-li jí nové dluhy, požádat o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF