Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.12
ze dne 30.09.2009

k žádosti paní XY, Vondroušova 1195 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici, o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

II. SCHVALUJE
přihlášení slečny XY, občanky Slovenska, do bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici v Praze 6 – Řepích na dobu určitou do 31. 3. 2011

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF